PREDAJA KVARTALNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.3.2017. GODINE

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) i dva podzakonska akta: Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 1/2015) i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/2015) sve neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo prema odredbama zakona ili dobrovoljno, dužne su sastavljati financijske izvještaje. Financijski izvještaj za prvi kvartal 2017. godine sastavlja se na obrascu S-PR-RAS-NPF i predaje FINA-i najkasnije do 20. travnja 2017. godine.

Financijske izvještaje za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine predaju:

  1. neprofitne organizacije koje obvezno vode dvojno knjigovodstvo prema odredbama Zakona te primjenjuju računski plan neprofitnih organizacija,
  2. novoosnovane neprofitne organizacije koje su osnovane tijekom prethodne tri godine. Prema čl. 9. st. 5. Zakona, neprofitna organizacija prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo. Shodno tome, neprofitne organizacije koje su osnovane nakon 1. siječnja 2015. godine i kasnije moraju voditi dvojno knjigovodstvo i sastavljati te predavati financijske izvještaje sljedeće tri godine, dakle za 2015., 2016. i 2017. godinu, neovisno o visini prihoda i imovine. Istekom treće godine određuju jesu li stečeni uvjeti za prelazak na vođenje jednostavnog knjigovodstva,
  3. neprofitne organizacije koje su dobrovoljno odlučile voditi dvojno knjigovodstvo iako udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnog. Radi se o neprofitnim organizacijama kojima je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godinemanja od 230.000 kuna i godišnji prihod u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000 kuna godišnje. Temeljem kriterija imovine i prihoda mogle su donijeti odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjenjivati novčano načelo za sastavljanje financijskih izvještaja koje predaju samo za poslovnu godinu.

Za nepridržavanje ove obveze, člankom 45. st. 1. t. 18. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za neprofitnu organizaciju koja vodi dvojno knjigovodstvo i 1.000,00 kuna do 50.000,00 kuna za neprofitnu organizaciju koja vodi jednostavno knjigovodstvo. Novčana kazna propisana je i za zakonskog zastupnika neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna, a od 1.000,00 kuna do 10.000,00 kuna za zakonskog zastupnika neprofitne organizacije koja vodi jednostavno knjigovodstvo.

Skip to content