PRAVILA ZA DOBIVANJE POTPORA U PČELARSTVU

U Narodnim novinama broj 20/2017 od 08. ožujka 2017. godine objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine.
Korisnici koji imaju pravo na korištenje sredstava mjera Nacionalnog pčelarskog programa su fizičke ili pravne osobe, upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta. Iznimno, pravne osobe koje imaju pravo na korištenje mjera Nacionalnog pčelarskog programa, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta su: udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, Hrvatski pčelarski savez te znanstveno-istraživačke institucije.

Mjere Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine čija je provedba obuhvaćena Pravilnikom su:

  • Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara
  • Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze
  • Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja
  • Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost
  • Obnavljanje pčelinjeg fonda
  • Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda
  • Praćenje tržišta
  • Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

Pravilnik i obrasce za podnošenje prijave, zahtjeva za isplatu potpore te sve ostale potrebne informacije možete preuzeti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u izborniku Tržišna potpora – Pčelarstvo http://www.apprrr.hr/pcelarstvo-1038.aspx .

U nastavku se nalaze rokovi za dostavu zahtjeva u pčelarstvu:

Suzbijanje varooze 20.4.2017.
Tehnička pomoć pčelarima 20.4.2017.
Racionalizacija troškova selećeg pčelarstva 20.4.2017.
Kontrola kvalitete meda 15.7.2017.

Provedbom mjera iz navedenog programa stvorit će se uvjeti za bolji položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj te stvoriti osnova za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru.

 

Skip to content