PODSJETNIK NA OZNAČAVANJE ULAGANJA ODOBRENIH PROJEKATA NA PODMJERI 6.1. I 6.3.

Podsjećamo sve korisnike odobrenih projekata u okviru Mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”,  na obvezu označavanja ulaganja tijekom provedbe projekta i nakon dovršetka ulaganja, koje je detaljno opisano u Prilogu VII Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, Podmjere 6.2. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” i Podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” u okviru Mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Više o načinu označavanja možete pronaći na linku http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_42_852.html

Plakat, informativna ploča, trajni ili privremeni pano za označavanje ulaganja sadržavaju sljedeće elemente:

Skip to content