OBJAVLJEN POZIV NA GRAĐENJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave
Prihvatljive aktivnosti – ulaganja koja su dozvoljena:

 • Građenje reciklažnog dvorišta koje uključuje izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova;
 • Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba;
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
 • Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te prilagodbu infrastrukture osobama s invaliditetom;
 • Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta;
 • Stručni nadzor građevinskih radova;
 • Projektantski nadzor;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 • Tehnička pomoć za upravljanje projektom;
 • Informativno-obrazovne aktivnosti vezane uz korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme, organizacija događanja, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti i sl.;
 • Promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu na smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 kuna, pri čemu je najniži iznos pojedinačnog projektnog prijedloga 500.000,00 kuna, a najviši 4.500.000,00 kuna.

Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Više o natječaju na linku http://www.europskifondovi.eu/vijesti/objavljen-poziv-za-gradenje-reciklaznih-dvorista/#.WN41llXyjIV

 

Skip to content