NAJAVA NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.1. I 4.2. – 18.04.2017.

Nakon što je u Zagrebu održana Radionica vezana uz izmjene Pravilnika o provedbi podmjera 4.1 i 4.2 Programa ruralnog razvoja, najbitnije promjene koje se tiču navedenog Pravilnika su:

·         Intenzitet potpore je fiksiran na 50%

·         Izmjena fokus područja: unutarsektorskih kriterija: segment po tipu ulaganja

·         Indeks razvijenosti: segment bodova s obzirom na projekt Slavonija, što uključuje prioritetno područje 5 županija.

·         Uvjeti: korisnik u upisniku najmanje godinu dana, broj zaposlenih kod korisnika u protekloj godini

·         Obrada zahtjeva: u dvije faze, 120 dana rok završetka procesa APPRRR-a, najava natječaja za 18. 04.2017. uz Grace period do 01.06.2017.

·         Nakon završetka sastanka Odbora za praćenje (koji se održava 5. i 6.04. u Otočcu biti će objavljen Pravilnik za podmjeru 4.1 i 4.2.)

·         Zajednički projekti: učešće jednog partnera ne može biti više od 60%, kupovina poljoprivredne mehanizacije, prolaznost samo u zajedničkim projektima

·         Najava: alokacija sredstava iz podmjere 4.1. i 4.2. će se smanjiti u svrhu osiguravanja sredstava za mikrokredite i jamstva korisnika.

 Prijedlozi na samoj radionici od sudionika:

·         Izmjene u članku 4 Pravilnika da se SO (ekonomska veličina) kao relevantna uzima iz zadnjeg zahtjeva za poticaj a ne iz prethodne godine.

·         Odobrenje dopune dokumentacije nakon 1. faze obrade zahtjeva za potporu za dokumentaciju, koje ne stvaraju prednost korisnika kako bi se osigurao partnerski odnos APPRRR-a i korisnika (korisnik = klijent).

·         Ukoliko APPRRR utvrdi da je korisnik dao lažne podatke isti neće biti u mogućnosti javiti se kao korisnik ni na jednom natječaju Programa ruralnog razvoja u tekućoj idućoj godini.

 Prezentacije sa održane radionice: Podmjera 4.1 i 4.2 i Novi sustav obrade- APPRRR mogu se pronaći na linkuhttp://ruralnirazvoj.hr/novosti/odrzana-radionica-o-novostima-u-provedbi-mjere-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu/

PLAN OBJAVE NATJEČAJA – Mjera 4

Skip to content