NACRT NOVOG PRAVILNIKA ZA PROVEDBU PODMJERA 19.2., 19.3. I 19.4. (ZA PROVEDBU STRATEGIJE LAG-ova)

Nakon stupanja na snagu Pravilnika za provedbu podmjera 19.2., 19.3., 19.4. (NN 47/16, 108/16), Agencija za plaćanja predložila je  određene izmjene načina provedbe druge faze provedbe tipa operacije 19.2.1. (provedba LRS). S obzirom da se za navedene predložene izmjene trenutno važećeg Pravilnika nisu ispunile određene predradnje, provedba predloženih izmjena nije bila moguća. Stoga je predložen novi način provedbe druge faze provedbe tipa operacije 19.2.1. temeljem važećeg Pravilnika, a koji je u skladu s novim načinom provedbe ostalih tipova operacija iz Programa ruralnog razvoja.

Slijedeći koraci koji su predviđeni u izradi novog Pravilnika su:

–              imenovanje Povjerenstva za izradu novog Pravilnika

–              sjednica(e) Povjerenstva

–              slanje Pravilnika na e-savjetovanje

–              radionica za LAG-ove (po potrebi može biti pomaknuta prije)

–              obrada komentara pristiglih na e-savjetovanje

–              očitovanje uprava Ministarstva poljoprivrede

–              stručni kolegij Ministarstva poljoprivrede

–              potpis ministra poljoprivrede

–              objava Pravilnika u Narodnim Novinama.

Nacrt novog pravilnika možete pogledati ovdje: Pravilnik _M19.2.3.4._čistopis_24.04.17

Skip to content