Ministarstvo poljoprivrede: Ukinuta zabrana držanja peradi na otvorenom

U Narodnim novinama broj 27/2017 objavljena je nova Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske kojom je ukinuta zabrana držanja peradi, pernate divljači u uzgoju i ptica u zatočeništvu na otvorenom.

Perad se mora držati u ograđenim prostorima tako da je spriječen kontakt s divljim pticama, patke i guske se moraju držati odvojeno od ostale peradi, a hrana i voda za perad se mora držati u zatvorenom ili natkrivenom prostoru zaštićenom od divljih ptica. I dalje postoji obaveza za vlasnike peradi da provode mjere biosigurnosti te da bez odgađanja veterinaru prijave svaku promjenu zdravstvenog stanja ili ponašanja te uginuća peradi.

Napominjemo da je i dalje prisutan rizik od pojave influence ptica te molimo vlasnike da se pridržavaju propisanih mjera.

U zaraženim i ugroženim područjima uspostavljenim zbog izbijanja visokopatogene influence ptica H5N5 u Krapinsko-zagorskoj županiji i visokopatogene influence ptica H5N8 u Vukovarsko-srijemskoj županiji, provode se mjere propisane Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (NN 131/06) koje uključuju sljedeće:

Sva perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu moraju se držati u zatvorenim nastambama na njihovom gospodarstvu
Zabranjeno je kretanje i prijevoz iz zaraženog područja peradi i drugih ptica koje se drže u zatočeništvu, pilenki, jednodnevnih pilića, jaja i lešina, cestovnim ili željezničkim prometom, osim privatnim putovima unutar gospodarstava
Zabranjeno je premještanja peradi, pilenki, jednodnevnih pilića, jaja, unutar ili iz ugroženog područja bez odobrenja nadležnog tijela
Zabranjeno je odnošenje ili rasprostiranje korištene stelje, slame ili gnoja i gnojevke s gospodarstva bez odobrenja nadležnoga veterinarskog inspektora
Zabranjeno je održavanje sajmova, tržnica ili drugih okupljališta peradi ili ptica koje se drže u zatočeništvu
Zabranjeno je ispuštanje peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu za nadopunjavanje populacije pernate divljači.

Dodatne informacije možete dobiti slanjem poruke na adresu e-pošte: veterinarstvo@mps.hr ili pozivom na broj telefona 01/6443-540.

Skip to content