MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA OBJAVILO PRIVREMENO OTVORENI POZIV RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“ OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a.
Cilj Poziva:
Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.
Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i jedinice područne samouprave.
Prihvatljive projektne aktivnosti
:

 • Priprema tehničke dokumentacije, dokumentacije projektnog prijedloga i dokumentacije o nabavi;
 • Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona;
 • Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura;
 • Upravljanje projektom u ime i za račun investitora;
 • Stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture;
 • Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta;
 • Financijska revizija projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 1.000.000,00 kuna, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava je 10.000.000,00 kuna. Intenzitet sufinanciranja ovisan je o jedinici područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti:

 • 1. skupina – financiranje u iznosu od 85%,
 • 2. skupina – financiranje u iznosu od 75%,
 • 3. skupina – financiranje u iznosu od 65%,
 • 4. skupina – financiranje u iznosu od 55%.

Projektni prijedlozi zaprimaju se od 22. 05. do 22. 09. 2017. godine.

(Izvor: http://www.europskifondovi.eu/vijesti/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavilo-privremeno-otvoreni-poziv-razvoj-infrastrukture-poduzetnickih-zona/#.WQHdBmnyjIV )

Skip to content