Javno savjetovanje: Nacrt prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Prijedlogom Zakona o poljoprivrednom zemljištu smanjuju se administrativne zapreke kako bi se olakšalo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, omogućio ostanak ljudi, pogotovo mlađe populacije u ruralnim područjima, okrupnjavanje zemljišta, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i državnog poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Ministarstvo poljoprivrede radi kvalitetnijeg raspolaganja poljoprivrednog zemljišta postavilo je sljedeće ciljeve u okviru prijedloga ovog Zakona:

• Stavljanje u funkciju državnog i privatnog poljoprivrednog zemljišta;

• Zaustavljanje trenda usitnjavanja proizvodno tehnološke cjeline i potaknuti okrupnjivanje;

• Zaustavljanje trenda smanjenja plodnosti tla i potaknuti održivo gospodarenje tlom.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.5.2017., a nalazi se na linku https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5182

Skip to content