EDUKACIJA O ZADRUGAMA

Molimo sve zainteresirane da pošalju svoj odgovor o zainteresiranosti da se na području LAG-a „VIP“ održi edukacija o zadrugama, koju bi održao Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo (jedinstvena organizacija na nacionalnoj razini koja usklađuje i zastupa interese zadruga). Termin održavanja još nije poznat (ovisi o dogovoru).

U zemljama EU, u kojima broji više od 140 milijuna članova u 176 tisuća zadruga i 4.7 milijuna radnih mjesta, zadruge predstavljaju snagu za ekonomski rast i društvene promjene.

S obzirom na 150 godina tradicije i brojem zadruga od 1200 te oko 20 tisuća zadrugara s 2,7 tisuća zaposlenih u zadružnom sektoru, smatramo da Republika Hrvatska ima i dalje ima veliku potrebu za razvoj zadružnog sektora, kako bi se barem približili europskim standardima te dali potporu organiziranju i funkcioniranju zadružnog načina poslovanja s učinkom povećanja zapošljavanja, otvaranja novih radnih mjesta, zadržavanja ljudi u svom kraju te povlačenja sredstava iz domaćih i EU fondova.

Skip to content