O aktualnom stanju u gospodarstvu na 91. sjednici Gospodarskog vijeća HGK – ŽK Virovitica

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Virovitica, pod predsjedanjem predsjednika Ivana Slamića, održana je 91. sjednica Gospodarskog vijeća.

Sjednici je prisustvovao i Marin Aragović, viši stručni suradnik iz Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije.

Članovi Gospodarskog vijeća su na temelju prezentiranih podataka iz „Ankete o sadašnjem stanju u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije“, koju devetu godinu za redom na početku poslovne godine provodi Odjel za makroekonomske analize HGK – Županijske komore Virovitica među vodećim županijskim tvrtkama iz različitih djelatnosti, kao i stanja u vlastitim tvrtkama, raspravljali o aktualnom stanju u gospodarstvu na području Virovitičko-podravske županije i dali niz konkretnih prijedloga u cilju poboljšanja stanja u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije i RH.

U anketiranim županijskim tvrtkama iz različitih djelatnosti, koje su odgovorile na anketu, ostvareno je, u 2015. god., 38,29% (odnosno 1,33 mlrd kn) sveukupnog prihoda poduzetnika na području Virovitičko-podravske županije, a u njima je zaposlena 1.431 osoba, što je 10,94% svih zaposlenih u županijskim tvrtkama.

Iz „Ankete o sadašnjem stanju u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije“, evidentno je da je i na početku 2017. god., nastavljena intenzivna negativna refleksija svjetskih tokova i njihov utjecaj na poslovanje tvrtki i gospodarstvo Virovitičko-podravske županije, a obuhvat refleksije različit je, ovisno o djelatnosti i širini tržišta, na koja se plasiraju proizvodi i usluge županijskih tvrtki, tako da pojedine tvrtke i djelatnosti bilježe blage pozitivne pomake u svom poslovanju.

Članovi Gospodarskog vijeća su predložili niz konkretnih mjera za zaustavljanje negativne refleksije na županijsko gospodarstvo, a dio prijedloga koje su davali i u anketama prethodnih godina, odnosi se na potrebu uvođenja adekvatne tečajne politike kojom bi se poboljšala pozicija izvoznika, rješavanje problema nelikvidnosti, a ostalim mjerama ekonomske politike, razvoj domicilnih tvrtki utemeljen na postojećim resursima.

Prijedlozi za poboljšanje trenutne poslovne pozicije i postojećeg stanja, iz provedene ankete i rasprave članova Gospodarskog vijeća, odnose se na:
– potrebu okomite i vodoravne komunikacije, od gospodarstvenika, putem županijskih komora i
Središnjice HGK, prema resornim ministarstvima i Vladi RH, uz očekivani povrat informacija, što
je učinjeno s danim prijedlozima članova poslovne zajednice
– potrebu izgradnje, u cilju povećanja sigurnosti sudionika i smanjenja utrošenog vremena u
prometu, adekvatne cestovne infrastrukture, primarno brze ceste: Gradec – Bjelovar – Virovitica
– Barcs – Szigetvar – Szentlorinc – Pecs, što je kao nužnost istaknuo i premijer Vlade RH Andrej
Plenković, u prigodi otvorenja 22. Viroexpa, u Virovitici, 24. veljače 2017. god.
– potrebu poticaja kreatora ekonomske politike, primarnoj a osobito finalnoj proizvodnji
– zadržavanje i povećanje konkurentnosti na svjetskom tržištu, na način da svi participiraju u
smanjenju cijene koštanja u kalkulaciji: od proizvođača, korisnika proračuna od JLS do državne
razine, javnih tvrtki, banaka i financijskih institucija
– korigiranje politike HNB-a, s ciljem razvoja, osobito proizvodnih tvrtki
– potrebu analitičkog iskaza rasta BDP-a po djelatnostima
– negativna demografska kretanja, determinirana depopulacijom stanovništva u VPŽ, te
odlazak osobito mladih u inozemstvo, što ističe problem nedostatne radne snage, osobito u
primarnoj proizvodnji duhana, graditeljstvu, dolaskom glavne turističke sezone, bit će izraženo i
u turizmu, te drugim radno-intenzivnim djelatnostima i na razini RH
– aprecijaciju vrijednosti kune, što ugrožava stabilnu poziciju i očekivane efekte, svih izvoznika
– tečajnu politiku, koju je potrebno usmjeriti prema povećanju konkurentnosti izvoznika, kao što je
to npr. u Poljskoj
– aktivno sudjelovanje svih relevantnih faktora (Županije, HGK, proizvođača duhana, šećerne
repe, ljekovitog bilja i ostalih), u kreiranju odgovarajućeg stimulativnog okruženja za proizvodnju
tih poljoprivrednih kultura na selu, što će usporiti depopulaciju u ruralnom prostoru
– drvnu industriju, gdje je potrebno transparentno rasporediti raspoloživu drvnu sirovinu,
decidiranim mjerama poticati finalnu proizvodnju i izvoz finalnih proizvoda, a ne pogodovati
izvozu trupaca i ostalih drvnih poluproizvoda
– potpuno stabiliziranje cijene šećera na tržištu
– pozitivne ocijene, investitorima iz agrodjelatnosti u izgradnju preradbenih kapaciteta u
prehrambenoj industriji (Tvornica za preradu ribe, planiranoj tvornici za preradu lješnjaka, …),
što generira zapošljavanje i ostale pozitivne efekte
– pozitivne pomake u djelatnosti trgovine, evidentne kroz rast prometa i otvaranje novih prodajnih
objekata
– nemogućnost domicilnih građevinara, da se zbog gubitka boniteta i nedostatne radne snage,
javljaju na natječaje, tako da se očekuje da budu podizvođači
– dosljedno provođenje Zakona o javnoj nabavi
– izraženiju promociju županijskih turističkih destinacija i rast tražnje, specifičnom ponudom
županijskih izvornih proizvoda i neprestanim rastom kvalitete pruženih usluga
– zabranu nekontroliranog uvoza tehničkog kamena iz BiH
– Porezna i ostale inspekcije trebaju djelovati preventivno i dati rok za otklanjanje uočenih
nedostataka, a ako se to ne učini, potom djelovati represivno

Na sjednici je prihvaćeno i temeljno izvješće o radu HGK – Županijske komore Virovitica u 2016. god., a donesen je i plan rada za 2017. god..
Razmotrene su dosadašnje realizirane aktivnosti u 2017. god., a osobito doprinos HGK – Županijske komore Virovitica u organizaciji 22. Viroexpa, međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede.

Željka Teskera, glavna urednica programa predstavila je Plavu TV, koja počinje emitirati
20. ožujka 2017. god., na 58 kanalu, a uskoro će biti i na MAXtv, te je obećala transparentnost u praćenju sveobuhvatnih aktivnosti HGK – Županijske komore Virovitica. (Miva i Anpo)

Skip to content