LAG- u „VIROVITIČKI PRSTEN“ ODOBRENO UKUPNO 312.423,90 HRK IZ PODMJERE 19.1. „PRIPREMNA POMOĆ“

Nakon što je, dana 28. rujna 2015. godine, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ dobila Odluku o dodjeli sredstava za provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati zadnjeg Zahtjeva za isplatu, kojom je Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ odobrena isplata sredstava u iznosu od 79.526,81 kuna.

Sredstva iz konačnog Zahtjeva za isplatu odobrena su za organizaciju sastanaka na području LAG-a, opremanje ureda te sve tekuće troškove LAG-a, a u sklopu provedbe Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ izrađena je i Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020.

Isplatom konačnog Zahtjeva za isplatu Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ završila  je provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ sa  odobrenih ukupno 312.423,90 kuna, odnosno 98,02% od ukupno dodijeljenog iznosa za provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“.

Skip to content