OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PODMJERU 7.4.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 24. veljače 2017. godine Natječaj za provedbu podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”– provedba tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Sredstva javne potore iznose ukupno 50.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama,a najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Prihvatljivi korisnici su:

  • jedinice lokalne samouprave (JLS), 
  • trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, 
  • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola,
  • udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije),
  • vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i 
  • lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

 

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017. godine.

 

U prilogu se nalazi Lista prihvatljivih troškova te popis Dokumentacije potrebne za podnošenje Zahtjeva za potporu.

 

Natječaj i ostale potrebne informacije možete pronaći ovdje.

 

Skip to content