LAG „VIROVITIČKI PRSTEN“ na svečanom potpisivanju Ugovora o dodjeli sredstava u Ministarstvu poljoprivrede

Predsjednica LAG-a „Virovitički prsten“, gđa. Ljubica Kravarščan, dipl. ing. agr., sudjelovala  je, dana 16. veljače 2017. godine, na svečanom potpisivanju Ugovora o dodjeli sredstava u Ministarstvu poljoprivrede u Zagrebu.

Temeljem ovog Ugovora LAG-u „Virovitički prsten“ dodijeljeno je ukupno 9.293.805,99 kn za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ (provedba LRS), Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Konačnim odabirom, za 54 LAG-a sa područja Republike Hrvatske izdane su Odluke o dodjeli 463.096.945,70 kuna. Sredstva su namijenjena za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) za vrijeme trajanja PRR 2014. – 2020., putem kojih će se sufinancirati odabrani projekti od strane LAG-ova za korisnike sa LAG područja i za ulaganja koja se provode na LAG području.

LAG-ovi pokrivaju ukupno 516 jedinica lokalne samouprave s 6.161 naseljem, a u područjima djelovanja LAG-ova nalazi se više od 2,2 milijuna stanovnika.

 Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) su važan oslonac stanovništvu ruralnih područja u osiguranju boljih životnih i radnih uvjeta na svojim područjima. Pokretač su ruralnog  razvoja lokalne zajednice, naselja, općina i gradova. Zajednička poljoprivredna politika EU upravo LAG-ovima prepušta provedbu projekata ruralnog razvoja u svrhu revitalizacije sela i stvaranja novih radnih mjesta – jer ljudi s terena najbolje znaju kako upravljati poljoprivrednim resursima i pokrenuti razvoj na vlastitom području.

„Danas dodjeljujemo ugovore vrijedne 463 milijuna kuna za 54 lokalne akcijske  grupe. Novac je namijenjen za provedbu njihovih lokalnih razvojnih strategija i za operativne troškove. Provedbom svojih lokalnih strategija novac će se dalje distribuirati korisnicima za projekte – a LAG-ovi odabiru koji su projekti najvažniji za njihova područja – „pristup odozdo prema gore“. Lokalne strategije su zapravo Program ruralnog razvoja u malom, jer mogu provoditi 24 operacije iz Programa RR. Dakle ovo je pravi primjer decentralizacije sustava“, izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

http://www.apprrr.hr/potpisani-ugovori-o-dodjeli-463-milijuna-kuna-lokalnim-akcijskim-grupama–2227.aspx

                                                     

Skip to content