ESF NATJEČAJI (veljača-ožujak 2017.)

Svim potencijalnim korisnicima donosimo pregled trenutno otvorenih ESF natječaja. Za potpune informacije svakako pogledati detaljne Upute.

1) ESF natječaj: Umjetnost i kultura za mlade.

Vrlo zanimljiv natječaj za KUD-ove i slične organizacije u ruralnom području.

Prihvatljivi prijavitelji:

– umjetničke organizacije
– udruge u području kulture i umjetnosti
– udruge u području socijalne djelatnosti
– zaklade
– ustanove u kulturi
– JL/RS

Prihvatljivi partneri:

Isti kao i prijavitelji.

Prihvatljive djelatnosti:

Skupina A – rad s mladima u srednjim školama

Skupina B – rad s mladima u nepovoljnom položaju (nezaposleni, manjine i sl.)

Skupina C – produkcija i provedba kulturno-umjetničkih programa

Iznos potpore: 100.000 – 1 mil. kn.

Intenzitet potpore: 100%

Trajanje projekata: 6- 18 mjeseci

Rok za prijavu: 28.02.2017.

2) ESF natjecaj: Cjelozivotno ucenje.

Prihvatljivi prijavitelji: osnovne i srednje škole

Prihvatljivi partneri:

– osnovne i srednje škole
– JL/RS
– učenički domovi
– lokalne i regionalne razojne agencije
– visoka učilišta
– znanstvene organizacije
– udruge
– trgovačka društva (vidite u Uputama koja točno)
– javne ustanove za kulturu (knjižnice, muzeji i sl.)
– dječji vrtići
– ustanove za obrazovanje odraslih

Prihvatljive djelatnosti:

Cjeloživotno učenje, razvoj kapaciteta nastavnika i učenika, opremanje škola i knjižnica te razvoj pismenosti, osobito:

– informacijska pismenost
– digitalna pismenost
– čitalaćka pismenost
– medijska pisemenost
– matematička pismenost
– prirodoslovna pismenost
– financijska pismenost
– multikulturalna pismenost
– strani jezici

Trajanje projekata: 18 – 24 mjeseci

Iznos potpore: 500.000 – 1,5 mil. kn

Intenzitet potpore: 100%

Rok za prijavu: 27.03.2017.

3) ESF natjecaj: Podrska partnertsvu OCD i visokoobrazovnih ustanova

Jako zanimljiv natječaj za razvoj suradnje udruge i visokoškolskih ustanova ili znanstvenih instituta na razvoju praktične nastave i kurikuluma za studente.

Specifični ciljevi natječaja:

Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete OCD kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama.
Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog jačanja društvene odgovornosti nastavnika i studenata.

Indikatori:

– broj izrađenih i provedenih programa mentorstva
– broj osposobljenih nastavnika i zaposlenika OCD
– broj uključenih studenata
– broj uključenih volontera
– broj volonterskih sati
– vrijednost volonterskog rada

Prihvatljivi prijavitelji: udruge, zaklade, socijalne zadruge, ustanove ili pravne osobe vjerskih zajednica.

Obavezni partneri: najmanje 1 javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja ili javni znanstveni institut.

Ostali (neobavezni) partneri: OCD ili JL/RS

Iznos potpore: 500.000 – 1.200.000 kn

Intenzitet potpore: 100%

Trajanje projekata: 12-24 mjeseca

Rok za prijavu: 28.2.2017.

 

Skip to content