OGROMAN USPJEH LAG-a „VIROVITIČKI PRSTEN“: Prema Odluci o privremenom odabiru, LAG-u „Virovitički prsten“ odobreno ukupno 8.851.243,80 HRK

Nakon što je krajem lipnja 2016. godine LAG „Virovitički prsten“ poslao prijavu na raspisani Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je privremene rezultate.

Sukladno tome, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju privremeno je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG-a) sa područja Republike Hrvatske za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) za razdoblje 2014.–2020.  Privremeno odabranim LAG-ovima je dodijeljeno ukupno 441.044.710,19 HRK za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije” (provedba LRS), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020.

Temeljem dobivene Odluke o privremenom odabiru LAG-ova, LAG-u „Virovitički prsten“ odobrena je potpora u ukupnom iznosu od 8.851.243,80 HRK. Time je LAG osigurao  maksimalan iznos koji je planirao u svojoj Lokalnoj razvojnoj strategiji, budući da, zbog broja stanovnika i broja jedinica lokalne samouprave unutar LAG-a, nije bilo moguće ostvariti veći broj bodova, odnosno viši iznos potpore.

Na privremenoj rang listi za Podmjeru 19.2., LAG „Virovitički prsten“ zauzeo je visoko 17. mjesto od ukupno 54 odabrana LAG-a sa područja Republike Hrvatske, a prema iznosu privremeno raspodijeljene potpore ostvario je najbolje rezultate u usporedbi sa ostalim LAG-ovima sa područja Virovitičko-podravske županije.

Nakon  postupka rješavanja prigovora i moguće ponovne administrativne obrade, Agencija za plaćanja će provesti postupak uvećanja u slučaju viška raspoloživih sredstava i izdati konačne Odluke o odabiru LAG-ova. Trenutačni višak raspoloživih sredstava iznosi 48.955.289,81 HRK. Nakon izdavanja konačnih Odluka i potpisivanja Ugovora, LAG će krenuti s raspisivanjem natječaja za:

  • Podmjeru 4.1. (tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“),
  • Podmjeru 4.2. (tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“),
  • Podmjeru 6.3. (tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“),
  • Podmjeru 6.4. (tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“),
  • Podmjeru 7.4. (tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“) i
  • Podmjeru 8.5. (tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“).

nakon čega će, sukladno definiranim kriterijima u svojoj Lokalnoj razvojnoj strategiji, odabirati i financirati projekte sa svog područja.

(LRS LAG-a „VIP“ za razdoblje 2014.-2020. može se preuzeti na linku https://www.lagvip.hr/wp-content/uploads/2014/09/Lokalna-razvojna-strategija-LAG-VIP.pdf  )

Na samom kraju, treba naglasiti kako LAG-ovi sa područja Republike Hrvatske pokrivaju 516 jedinica lokalne samouprave s 6.161 naseljem, te se u područjima djelovanja LAG-ova nalazi  više od 2,2 milijuna stanovnika u ruralnim prostorima.

Skip to content