JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

lagvip-header-logo

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12), Zakona o radu (NN 93/14) i Pravilnika o radu Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”, predsjednica Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” raspisuje dana 13. listopada 2016. godine

javni-poziv-za-prijem-polaznika-ce-na-strucno-osposobljavanje-za-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa

Skip to content