Lokalna razvojna strategija 23.06.2016.

Izmjene strategije usvojene na 8. izvanrednoj skupštini 23.06.2016. u Općini Špišić Bukovica.

Možete preuzeti na ovom linku: Lokalna razvojna strategija LAG VIP

Odluka o usvajanju LRS LAG-a VIP 2014. – 2020

Skip to content