IZABRANA NOVA UPRAVNA TIJELA LAG-a „VIP“

lag-vip-620x330

Dana 19. rujna 2016. godine održana je 2. izborna Skupština LAG-a „Virovitički prsten“ na kojoj su jednoglasno donesene odluke o imenovanju novih upravnih tijela LAG-a.

Za predsjednika LAG-a ponovno je imenovana gđa. Ljubica Kravarščan, dipl.ing.agr.

Za dopredsjednike LAG-a imenovani su:

 • Hrvoje Miler (načelnik Općine Špišić Bukovica),
 • Marijan Brlek (načelnik Općine Suhopolje) i
 • Dražen Peić (načelnik Općine Gradina).

Za članove Nadzornog odbora LAG-a imenovani su:

 • Željko Grgačić (načelnik Općine Pitomača),
 • Davor Špoljar (predstavnik OPG-a Davor Špoljar) i
 • Dubravko Balint (predstavnik Pčelarstva Balint).

Za članove Upravnog odbora LAG-a imenovani su slijedeći članovi sa njihovim imenovanim predstavnicima:

1.      Grad Virovitica – predstavnik Ivica Kirin
2.      Općina Špišić Bukovica – predstavnik Hrvoje Miler
3.      Općina Gradina – predstavnik Dražen Peić
4.      SPIDER GRUPA d.o.o. – predstavnik Zvonimir Bartolić
5.      ARTOS d.o.o. – predstavnik Josip Bajer
6.      DIBA d.o.o. – predstavnica Ljerka Blažević
7.      OPG MARIN POSAVEC – predstavnik Marin Posavec
8.      Poljoprivredni obrt “NOVOSEL” – predstavnica Blaženka Novosel
9.      OPG Nenad Kravaršćan – predstavnica Ljubica Kravarščan
10.  OPG Ivan Kojadin – predstavnik Ivan Kojadin
11.  Udruga “Čuvarice kulturne baštine” Kladare – predstavnica Ivka Mađar
12.  Udruga voćara Virovitičko-podravske županije – predstavnik Stjepan Štiks
13.  Gradska glazba Virovitica – predstavnica Ana Paloš
14.  Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Općine Suhopolje – predstavnik Đuro Ripli
15.  Konjička udruga “Graničari” Okrugljača – predstavnik Darko Bartolić.

U sklopu 2. izborne Skupštine dodijeljena su i priznanja Općini Lukač i Općini Špišić Bukovica za izniman doprinos radu LAG-a i razvoju ruralnog područja.

Na samom kraju Skupštine održana je i prezentacija na kojoj je predstavljen dosadašnji rad LAG-a, planovi rada za naredno razdoblje, a sve prisutne članove LAG-a izvijestilo se i o provedbi Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. te provedbi Mjere 19 „LEADER – CLLD“, čiji je korisnik LAG „Virovitički prsten“.

 

Istoga dana održan je i 21. Upravni odbor LAG-a „Virovitički prsten“ na kojem su LAG-u „Virovitički prsten“ pristupili slijedeći redovni članovi:

 1. AGROSTVARNOST – društvo za razvoj i istraživanje poljoprivrede – predstavnik Kruno Kartus
 2.  Mirko Tomaić – fizička osoba
 3.  OPG Žuti Goran – predstavnik Goran Žuti
 4.  OPG Rakošević Petar – predstavnik Petar Rakošević
 5.  OPG Barčan Sanja – predstavnik Zlatko Barčan
 6.  OPG Ivoš Luka – predstavnik Luka Ivoš
 7.  OPG Ivanac Vladimir – predstavnik Vladimir Ivanac
 8.  OPG Marenić Dragan – predstavnik Dragan Marenić

 

Nakon jednoglasnog donošenja Odluke o pristupanju novih redovnih članova LAG-u, konstatirano je kako LAG „Virovitički prsten“ trenutno broji 172 člana, od kojih je 81 predstavnik civilnog, 79 predstavnika gospodarskog te 12 predstavnika javnog sektora.

Skip to content