LAG- u „VIROVITIČKI PRSTEN“ ISPLAĆENO 148.300,26 KN IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za prvo obračunsko razdoblje 148.300,26 kn, odnosno 46,53% od ukupno dodijeljenog iznosa za provedbu Podmjere 19.1.

Sredstva su isplaćena za radionice i izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020. te tekuće troškove LAG-a. Nakon isplate za prvo obračunsko razdoblje, LAG  „Virovitički prsten“ poslat će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zahtjev za isplatu za drugo obračunsko razdoblje u sklopu kojega su nastali troškovi opremanja ureda, troškovi radionica za tekući rad te troškovi najma ureda i režijski izdaci LAG-a.

Skip to content