Na 20. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Virovitički prsten“ potvrđeno 13 novih članova

U Sali za sastanke Grada Virovitice Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održala je 20. sjednicu Upravnog odbora.

Nakon što su članovi Upravnog odbora usvojili Zapisnik sa 19. Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, na kojem je dana 24. ožujka 2016. godine usvojena Lokalna razvojna strategija LAG-a, jednoglasno je donesena Odluka o pristupanju novih redovnih članova Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“.

Nakon potvrđivanja 13 novih članova LAG-a, konstatirano je kako LAG „Virovitički prsten“ trenutno broji 167 članova, od kojih je 79 predstavnika civilnog, 75 predstavnika gospodarskog te 13 predstavnika javnog sektora.

 Nakon toga, održana je prezentacija o prijavi LAG-a „Virovitički prsten“ na raspisani natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.

To je natječaj kojim se odabiru LAG-ovi za cijelo programsko razdoblje 2014. -2020., a prihvatljivi troškovi odnose se na provedbu odabranih projekata iz Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a za razdoblje 2014.-2020., pripremu i provedbu aktivnosti suradnje LAG-a te tekuće troškove i animaciju stanovništva sa područja LAG-a.

 

Skip to content