LAG „Virovitički prsten“ objavio E-bilten

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ na svojim internetskim stranicama objavila je elektronički bilten. U biltenu je predstavljan rad LAG-a „VIP“ tijekom 2015. i 2016. godine te obuhvaća opis svih aktivnosti provedenih tijekom druge godine korištenja IPARD Mjere 202-Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja.

Posebno su se istaknuli brojni susreti, seminari, predavanja, radionice, stručni skupovi te sudjelovanja na najznačajnijim edukacijama i studijskim putovanjima LAG-a, na kojima su stečena nova znanja te razmijenjena iskustva s drugim dionicima ruralnog razvoja.

E-bilten je odraz rada i napredovanja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ te prikazuje dobar primjer suradnje sa svim dionicima sa područja grada Virovitice te općine Lukač, Špišić Bukovica, Pitomača, Suhopolje i Gradina, ali i sa svim ostalim uključenim dionicima sa područja Republike Hrvatske i izvan nje.

Izrađen je u sklopu prihvatljivih troškova iz LEADER mjere Mjere 202, kao jedna od posljednjih aktivnosti provedbe dvogodišnjeg projekta iz IPARD programa.

E-bilten LAG-a VIP

Skip to content