IZRAĐENE DVIJE BROŠURE LAG-a “VIP”

LAG “Virovitički prsten” izradio je i objavio na svojoj te na internetskim stranicama svojih osnivača brošuru O području LAG-a VIP te brošuru pod nazivom Putevima LAG-a VIP. U sklopu brošura obuhvaćene su najznačajnije posebnosti i vrijednosti područja obuhvaćenog LAG-om „Virovitički prsten“, poput kulturno-povijesne baštine, prirodnih vrijednosti te poljoprivredne, gospodarske i turističke ponude, s ciljem promocije područja i članova LAG-a te poboljšanja rada i povećanja plasmana proizvoda na tržište.

Link  https://www.lagvip.hr/brosure

Skip to content