LAG-u „VIROVITIČKI PRSTEN“ odobrena prva sredstva iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020

Ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donio je Odluku o dodjeli sredstava, kojom se LAG-u „Virovitički prsten“ dodjeljuje potpora u najvišem iznosu od 318.725,40 kuna za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć« u okviru »Mjere 19 LEADER – CLLD« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Sredstva su dodijeljena za provedbu aktivnosti koje će uključivati izradu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2015.-2020. te ostale prihvatljive aktivnosti definirane u Pravilniku o provedbi Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć«.

Skip to content