SA PODRUČJA LAG-a „VIROVITIČKI PRSTEN“ PRIJAVLJENI NOVI PROJEKTI

LAG „Virovitički prsten“ u suradnji sa općinama, udrugama i osnovnom školom pripremio i prijavio 4 nova projektna prijedloga.

Na Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2015. godine prijavljena su 3 projekta sa područja Općine Špišić Bukovica, Lukač i Gradina. Prijavitelji projekata su Osnovna škola August Cesarec, DVD Gornje Bazje i ŠRK „Dravica“ Općine Gradina. Projektima se želi zaštiti dio prirode i okoliša te povećati svijest lokalnog stanovništva o važnosti brige o okolišu.

Na natječaj Hrvatskih voda za financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, Vodakom d.o.o. i Općina Pitomača prijavili su projekt izgradnje nove kanalizacijske mreže u Dravskoj ulici u Pitomači (faza II).

Skip to content