PROMIDŽBENI DOGAĐAJ LAG-a „VIROVITIČKI PRSTEN“ U PITOMAČI

LAG „Virovitički prsten“ održao je 12. lipnja 2015. godine promidžbeni događaj u Pitomači. U sklopu toga održan je Okrugli stol sa susjednim LAG-ovima, kojem su prisustvovali predsjednica LAG-a Ljubica Kravarščan, načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić, načelnik Općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler, voditelji LAG-a Papuk, Marinianis, Bilogora Papuk i Podravina te predstavnici LAG-a „Virovitički prsten“.

Teme okruglog stola obuhvaćale su razmjenu iskustava za provedbu LEADER Mjere 202 – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, pripremu za prijavu na aktualni natječaj za podmjeru 19.1. – „Pripremna pomoć“ u sklopu Mjere 19 – „LEADER – CLLD“, prijedloge i pripremu za buduće projekte suradnje LAG-ova te prezentaciju primjera dobre prakse sa područja LAG-a „Virovitički prsten“.

Nakon toga, za sve zainteresirane stanovnike sa područja LAG-a, voditeljica LAG-a održala je predstavljanje rada i glavnih aktivnosti LAG-a „Virovitički prsten“ te prezentaciju mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

PITOMAČA 1

PITOMAČA 2

Skip to content