SUDJELOVANJE LAG-a “VIROVITIČKI PRSTEN” NA RADIONICI ZA LAG-ove

Predstavnica LAG-a „Virovitički prsten“ sudjelovala je na radionici u Osijeku, koju je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede, te na radionici Leader Mreže Hrvatske u Staroj Kapeli. Svrha radionica bila je predstavljanje i što kvalitetnija priprema za aktualni natječaj za Podmjeru 19.1. – Pripremna pomoć u okviru Mjere 19 – LEADER.

 

Predmet spomenutog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava, čiji su prihvatljivi korisnici LAG-ovi, dok se prihvatljive aktivnosti odnose na izradu lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2014.-2020. te tekući troškovi LAG-a.

 

Maksimalan iznos javne potpore po LAG-u iznosi do 100.000 eura, a glavni kriteriji za izračun javne potpore odnose se na broj stanovnika i broj jedinica lokalne samouprave unutar LAG-a te na udio civilnog i gospodarskog sektora u upravnom tijelu LAG-a.

Skip to content