Objava natječaja za Mjeru 4 – Ulaganja u fizičku imovinu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 30. siječnja 2015. godine u Narodnim novinama natječaje za Mjeru 4 Programa ruralnog razvoja – Ulaganja u fizičku imovinu.

Objavljeni su natječaji za podmjere: 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva  i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda ( 4.1.1., 4.1.2. i 4.2.1). Za objavljene natječaje na raspolaganju je sveukupno 640 milijuna kuna.

Više informacija o natječajima na linku: http://www.apprrr.hr/mjera-4—ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx

Skip to content