Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada

Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske objavljen je Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada.

Natječaj je namijenjen trgovačkim društvima, obrtnicima i pravnim osobama iz javnog sektora (jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima) za projekte energetske obnove zgrada u njihovom vlasništvu. Projektima obnove moraju se zadovoljiti tehnički uvjeti Fonda. Na natječaj se mogu prijaviti i projekti izgradnje novih zgrada, koje su namijenjene za vlastitu uporabu, a moraju biti najmanje energetskog razreda A ili bolje. Po natječaju će se dodijeljivati bespovratna sredstva, kao i beskamatni zajmovi.

Više informacija o natječaju na linku: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

Na stranicama Fonda objavljen je Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja za 2015. godinu, u svrhu pravovremene pripreme dokumentacije.

GODIŠNJI PROGRAM RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA U 2015. GODINI – FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST:

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/GODISNJI%20PROGRAM%20RASPISIVANJA%20JAVNIH%20POZIVA%20I%20NATJECAJA_2015.pdf

Skip to content