Najava natječaja za mala i srednja poduzeća

Ovaj su tjedan najavljena tri natječaja za mala i srednja poduzeća u ukupnoj vrijednosti 203 milijuna kuna, koji će biti otvoreni do kraja godine.

1. Ulaganja malih i srednjih poduzeća u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i usluga – 180 milijuna EUR

– uvođenje novih i proširenje postojećih proizvodnih procesa, proizvoda i usluga

– razvoj procesa i proizvoda/usluge koji dovode do smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

– širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja

– prilagodba standardima, posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš

– razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda te poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija

2. Podrška poduzećima za ispunjavanje standarda i certificiranje proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima – 20 milijuna EUR

– priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi uključujući troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi

podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certifikata u svrhu pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti

3. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa s ciljem poticanja razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u slabije razvijenim područjima (1.i 2. kategorija indeksa razvijenosti) – 3 milijuna EUR

– uvođenje naprednih e-poslovnih modela analizom postojećih poslovnih procesa, njihovim unapređenjem, inovacijom i digitalizacijom

– nabava informatičke opreme i software-a

– izobrazba zaposlenika

(www.icv.hr; foto: liderpress.hr)

Skip to content