LAG „Virovitički prsten“ na predavanju u Antunovcu

LAG „Virovitički prsten“ sudjelovao je u subotu, 7. lipnja 2014. godine, u Antunovcu na predavanju u organizaciji LAG-a Vuka – Dunav koje je održano u sklopu manifestacije 15. Antunovački dani i Sajma lokalnih proizvoda i obrta. Na početku predavanja, predstavljen je rad LAG-a Vuka – Dunav te strateški okvir, reforma i novi zakonodavni okvir Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2015-2020. U sklopu predavanja prezentiran je Program ruralnog razvoja 2014-2020 te mjera LEADER, a na samom kraju Vodič kroz ekološku i integriranu proizvodnju.

Skip to content