2. NATJEČAJ LAG-a “VIP” ZA TO 2.1.1. (TO 7.4.1.) – 2018. godina

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten”, dana 16. studenog 2018. godine, objavila je 2. Natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., koji je sukladan nacionalnom tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG Natječaju iznosi 2.697.521,92 HRK.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 60.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 03. prosinca 2018. godine, a najkasnije do 18. veljače 2019. godine.

 

Tekst 2. Natječaja Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten” s prijavnim obrascima i prilozima može se preuzeti OVDJE.

 

TEKST LAG NATJEČAJA:

2. LAG VIP_natječaj_TO_2.1.1.-7.4.1._LRS LAG

 

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore – NEISPRAVAN (vrijedio do 02.01.2019. godine)

Obrazac C. Predložak za izračun neto prihoda

 

PRILOZI:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. – Uputa MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun IR JLS

Prilog IX. – Kriteriji odabira i pojašnjenje kriterija odabira T.O. 2.1.1.

Prilog X. – Izjava nositelja projekta o osiguranju sredstava

Prilog XI. – LRS LAG-a VIP 2014.-2020_V9.0_I1 od 21.09.2018

Prilog XII. – Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a VIP – 20.03.2018 i 21.09.2018

 

U Virovitici, 16. studenog 2018. godine

INFORMATIVNE RADIONICE

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj Natječaj, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ održat će tri informativne radionice na području Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten”.

Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu:

  • 28.11.2018. (SRIJEDA) – 09:00 h, Vijećnica Grada Virovitice u Virovitici
  • 28.11.2018. (SRIJEDA) – 12:00 h, Plava sala Općine Pitomača u Pitomači
  • 29.11.2018. (ČETVRTAK) – 09:00, Općinska vijećnica Općine Lukač u Lukaču

Fotografije s radionica možete pogledati ovdje.

 

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA (od 02.01.2019. godine)

OBAVIJEST o promjeni tečaja za 2. natječaj LAG-a VIP za TO 2.1.1

OBAVIJEST o promjeni tečaja za 2. natječaj LAG-a VIP za TO 2.1.1. – POTPISANA

Obrazac-B.-Plan-nabave-Tablica-troškova-i-izračuna-potpore-KORIGIRANI (vrijedi od 02.01.2019. godine)

 

KONAČNA RANG LISTA

KONAČNA RANG LISTA ZA 2. NATJEČAJ LAG-a VIP ZA TO 2.1.1.-7.4.1. – T10 – PDF

KONAČNA RANG LISTA ZA 2. NATJEČAJ LAG-a VIP ZA TO 2.1.1.-7.4.1. – T10 – EXCEL

 

Natječaj za provedbu LRS – TO 7.4.1. LRS LAG (oznaka: M19.2.1 – 2019/01)

od 22. veljače 2019.

Agencija za plaćanja objavljuje natječaje za mjeru/podmjeru/tip operacije iz PRR 2014. – 2020. koje se provode putem LRS (Natječaj za provedbu LRS). LAG podnosi Zahtjeve za potporu samo za projekte odabrane na temelju LAG Natječaja i koji su usklađeni s lokalnom razvojnom strategijom LAG-a. Agencija za plaćanja provjerava jesu li odabrani projekt prihvatljivi za sufinanciranje u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije. U slučaju pozitivne ocjene, slijedi donošenje odluke i/ili sklapanje ugovora nakon čega započinje razdoblje provedbe projekta (postupak isplate sredstava i kontrola na terenu). (Izvor: https://www.apprrr.hr/)

Natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji se provode putem LRS LAG-ova nalazi se u nastavku.

TO-7.4.1.-LRS-LAG-22022019-v1.0

 

OZNAČAVANJE ULAGANJA

Sva ulaganja koja se provode u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., a financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR, engl. EAFRD) trebaju biti propisno označena, u skladu s prilogom XII Uredbe 1303/2013.

Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg nositelja projekta.

Relevantne informacije vezane uz informiranje i vidljivost propisane su u Prilogu X. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« od 22. veljače 2019. godine (REFERENTNA OZNAKA: M19.2.1 – 2019/01).

 

Prilog X. – Informiranje i vidljivost

KONAČNO ISPLAĆENI PROJEKTI NA 2. LAG NATJEČAJU (TO 2.1.1.)

Skip to content