Usvojeni dokumenti

LRS LAG-a “VIP”

LRS LAG-a VIP 2014.-2020_V10.0 11.07.2019.

ODLUKA o usvajanju III. Izmjene LRS LAG-a VIP za razdoblje 2014.-2020.

 

LRS LAG-a VIP 2014.-2020_V9.0_I1 – usvojena 21.09.2018. – NEAKTIVNA!

Odluka o usvajanju II. IZMJENE LRS LAG-a VIP 2014.-2020. – 21.09.2018

 

LRS LAG VIP 2014.-2020._V7.0 – usvojena 21.12.2017. – NEAKTIVNA!

Odluka o usvajanju I. Izmjene LRS LAG-a VIP 21.12.2017

 

LRS LAG VIP 2014.-2020_V6.0 – usvojena 23.06.2016.NEAKTIVNA!

Odluka o usvajanju LRS LAG-a VIP 2014. – 2020. (23.6.2016.)

 

LRS LAG-a VIP 2014. – 2020. V5.0 – usvojena 24.03.2016. – NEAKTIVNA!

Odluka o prihvaćanju LRS LAG-a VIP za razdoblje 2014. – 2020

 

PRAVILNIK o ZOP-u

PRAVILNIK o ZOP-u (21.09.2018.)

ODLUKA o prihvaćanju Pravilnika o ZOP-u (21.09.2018.)

Odluka LAG-a VIP o imenovanju službenika za ZOP 17.05.2018

PRAVILNIK o zaštiti OSOBNIH PODATAKA LAG-a VIP 17.05.2018 – NEVAŽEĆI!

 

STATUT LAG-a “VIP”

STATUT LAG-a VIP 20.03.2018. – NA SNAZI!

Izmjene i dopune Statuta LAG-a VIP 31.10.2017. ovjerene – NIJE NA SNAZI!

IZMJENA STATUTA 30.11.2015. ovjerena – NIJE NA SNAZI!

STATUT LAG-a VIP 30.3.2015. ovjereni – NIJE NA SNAZI!

STATUT LAG-a VIP – 30.9.2014 – NIJE NA SNAZI!

STATUT LAG-a VIP – 27.9.2013 – NIJE NA SNAZI!

STATUT LAG-a VIP -14.09.2012. – NIJE NA SNAZI!

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Godišnji financijski izvještaji 1.1.-31.12.2018.

Godišnji financijski izvještaji 1.1.-31.12.2017

Godišnji financijski izvještaji 1.1.-31.12.2016

Godišnji financijski izvještaji 1.1.-31.12.2015

Godišnji financijski izvještaji 1.1.-31.12.2014

 

OSTALO

Obrazac za projektne ideje